+420 608 433 222

Instagram I Facebook

Bachovy květové esence

Příroda nás obklopovala již od zrodu prvního života a následného vzniku člověka. Byla pro nás zdrojem potravy, úkrytem i přírodní lékárnou. Několik let vedle sebe existovala západní a přírodní medicína, které se navzájem podporovaly a doplňovaly. Se vznikem průmyslových a chemických léčiv a moderní techniky se v 19. století jejich cesty rozešly. Zrychlený životní styl vedl k potřebě rychlého uzdravení i za cenu více vedlejších účinků. Lidé chtěli uzdravit nemocné bez dlouhého čekání a bez jakéhokoliv úsilí či chtíče ze strany nemocného. Zapomnělo se ale na skutečnost, že největší silou v lidském těle je chtíč se uzdravit. Západní medicína se pro její zdokonalení rozdělila na mnoho podoborů (kardiologie, neurologie, anesteziologie, gynekologie…). Odborníci jednotlivých podoborů jsou mnohdy špičky ve své oblasti, ale nevidí za hranice svých oborů.

A v tom je krása Bachových esencí. Kdokoliv kdo pracuje s Bachovými esencemi by měl brát člověka jako celek, protože esence propojují lidskou mysl a duši s tělesnou stránkou člověka. Dr. Edward Bach věděl, že lidská psychika velmi úzce souvisí se zdravím člověka. Každý strach či stres v práci nebo jen špatné vztahy s lidmi se vždy projeví na našem zdraví. Dokonalým příkladem mohou být děti, které ve škole čeká důležitá zkouška a oni den před zkouškou onemocní. Skoro se může zdát, že to dělají naschvál, že si nemoc jen vymysleli, aby nemusely do školy, ale ony mají jen disharmonii psychiky, která se projevila i navenek onou nemocí. Stejně tak tomu může být první den školy, kdy má dítě jít po dvou měsících s vámi doma, do neznámého prostředí a ještě je po něm vyžadována práce.

Nemoc těla tak, jak ji známe , je resultátem, výsledkem, posledním stádiem něčeho, co je hluboce zakořeněno pod povrchem. Nemoc se projevuje na materiálně-tělesné úrovni, která je nejblíže úrovni mentální. Je zcela výsledkem konfliktu mezi naším duchovním a tělesným bytím. Jestliže mezi těmito dvěma aspekty vládne harmonie, těšíme se naprostému zdraví. Ale pokud mezi nimi vládne disharmonie, nastupuje to, co všichni známe jako nemoc.

Dr. Edward Bach

Co jsou Bachovy esence? Proč bych je měl/a chtít?

Jsou to přírodní esence z 38 výtažků z různých květů a rostlin. Pomáhají člověku zvládnout nejrůznější záporné emoce, harmonizovat mysl, a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu. Jsou vhodné pro dospělé, děti, zvířata i rostliny, kteří se snaží zvládnou nejrůznější obtížné životní situace a překážky.

Dr. Edward Bach zjistil, že některé rostliny mají vibrace podobné naším. Z těchto rostlin vytvořil esence a popsal jejich účinky. Všechny esence nám mohou pouze pomoci, nikdy nám nemohou ublížit. Nemoc je dle něj důsledek hlubokého vnitřního nesouladu. A dokud se nebudeme zabývat těmito důsledky a neodstraníme hlavní příčinu, k vyléčení buď vůbec nedojde nebo bude jen zdánlivé.

Každý člověk někdy řeší obtížné situace ve svém životě a potřebuje pomoc. Ať už jsme malé dítě s problémem chodit do školy, student před náročnou zkouškou, přepracovaný člověk nebo se jen potýkáme s něčím novým či pro nás nepříjemným, Bachovy esence nás každou těžkostí mohou provést snáze. Mnohdy i zdánlivě jednoduchá situace může být pro jiného nepřekonatelným problémem.

Bachovky ale nepomáhají jen nám lidem. Jejich účinky neméně dobře fungují i na naše mazlíčky, kteří mnohdy naše emoce sdílí s námi nebo mají vlastní problémy. Pokud máte například pejska/kočičku z útulku, který si už něčím prošel nebo chodíte skládat zkoušky a zvládání vašeho stresu je na něj příliš náročné (nebo mu jen chcete zvládání stresu ulehčit) či řeší jiné psi, zvuky (petardy a ohňostroje) atp. nebo se bojí chodit ke zvěrolékaři.

Nejen v těchto ale i dalších psychicky náročných situacích mohou Bachovy esence pomoci. Bachovy esence se podávají ve formě kapiček a mají velmi snadné dávkování, proto je jejich užívání velmi snadné.